Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BYTÓW

ul. Prosta 8
77 – 100 Bytów
tel./fax 59 822 26 51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.