Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

NCBR dla firm A4 koszalin 1

 

loga FRIW

 

 

 

Projekt „Nowe kwalifikacje =lepsza praca”
Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K131/17
Okres realizacji projektu 08.12.2017r – 30.09.2018r

 

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Oś Priorytetowa: 8 Edukacja Numer i nazwa Działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Wartość projektu wynosi: 391 350,00 zł., w tym wartość środków z UE: 332 647,50 zł.,
wartość środków z budżetu państwa: 19 567,50 zł. oraz wartość wkładu własnego: 39 135,00zł.

Projekt „Nowe kwalifikacje =lepsza praca” skierowany został do 60 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

  • Projekt skierowany do osób:

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

biernych zawodowo

nieaktywnych zawodowo

pracujących

osób z wykształceniem do poziomu ISCED3

niepełnosprawnych

zamieszkujących na terenie miasta Szczecina oraz miasta Koszalina woj. zachodniopomorskiego.

 

Formy wsparcia dla uczestników projektu:

 

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Szkolenie zawodowe koparko-ładowarki III kl. uprawnień

Szkolenie zawodowe ładowarki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień

Szkolenie zawodowe Monter Rusztowań.

 

Zapewniamy bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, bezpłatne materiały dydaktyczne, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, catering, bezpłatny udział w egzaminach zawodowych.

Poprzez zrealizowane działania projekt wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

 

Rekrutacja:
Nabór uczestników do projektu będzie miał charakter ciągły od 08.12.2017r., rozłożony na cały okres realizacji projektu i odrębny dla każdej z 6 grup szkoleniowych. W szkoleniu wezmą udział osoby posiadające predyspozycje do pracy jako op. maszyn, monter rusztowań (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań). Rekrutacja będzie prowadzona do
zebrania kompletu uczestników na daną grupę szkoleniową.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

• Dokumnety Rekrutacyjne

 

 

Kontakt
Biuro Projektu „Nowe kwalifikacje =lepsza praca”
Szczecin
tel.: 882 656 025
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Klauzula informacyjna w sprawie RODO

pobierz

 

WUP

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z firmą GRAS realizują bezpłatny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt. „Tak, idę do pracy”, obejmujący bezpłatne szkolenia zawodowe (np. spawacz, uprawnienia energetyczne, operator koparko-ładowarki, operator wózka widłowego, kosmetyczka, pracownik biurowy i in.), jak również staże u przedsiębiorców, za które uczestnicy otrzymują stypendium.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 18 lat do 30 lat (z wykształceniem max. średnim), które:
- nie pracują,
- nie są zarejestrowane w urzędach pracy,

- nie uczą się.

Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupska.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 845 27 27 w. 410, 411, 412

Z przykrością informujemy, że na terenie Słupska pojawiła się firma, która podejmuje się organizacji szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych z egzaminem Instytutu Machanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Informujemy, że na terenie Słupska i okolicy nie ma innego ośrodka szkoleniowego niż Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, który jest wpisany na listę IMBiGS. Dodatkowo można się liczyć z sytuacją, że nabyte uprawnienia w ośrodku nielegalnym zostaną podważone i stracą swoją wartość.

Wykaz ośrodków działających legalnie znajduje się pod poniższym linkiem: http://cksom.imbigs.pl/wyszukiwanie_osrodkow/index.php