Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

WUP

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z firmą GRAS realizują bezpłatny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pt. „Tak, idę do pracy”, obejmujący bezpłatne szkolenia zawodowe (np. spawacz, uprawnienia energetyczne, operator koparko-ładowarki, operator wózka widłowego, kosmetyczka, pracownik biurowy i in.), jak również staże u przedsiębiorców, za które uczestnicy otrzymują stypendium.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 18 lat do 30 lat (z wykształceniem max. średnim), które:
- nie pracują,
- nie są zarejestrowane w urzędach pracy,

- nie uczą się.

Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupska.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 845 27 27 w. 410, 411, 412

 

logo szkoleniazawodowe

 

 Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o. wraz z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Oddział w Koszalinie, mają przyjemność poinformować, że rozpoczynają realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo z wykształceniem maksymalnie średnim z powiatów koszalińskiego, białogardzkiego, sławieńskiego oraz Koszalina” będzie realizowany w ramach działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do osób nieaktywnych zawodowo (nie zarejestrowanych w Urzędach Pracy) w wieku powyżej 30 roku życia i o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem max. średnim) zamieszkałych na terenie powiatów koszalińskiego, białogardzkiego, sławieńskiego oraz miasta Koszalin.
Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia szkoleniowego (szkolenia zawodowe nadające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, np. Spawacz, Monter, Kucharz, Piekarz, Krawiec lub inne wg potrzeb) oraz 3 miesięcznego płatnego stażu.

 

do pobrania

Z przykrością informujemy, że na terenie Słupska pojawiła się firma, która podejmuje się organizacji szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych z egzaminem Instytutu Machanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Informujemy, że na terenie Słupska i okolicy nie ma innego ośrodka szkoleniowego niż Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, który jest wpisany na listę IMBiGS. Dodatkowo można się liczyć z sytuacją, że nabyte uprawnienia w ośrodku nielegalnym zostaną podważone i stracą swoją wartość.

Wykaz ośrodków działających legalnie znajduje się pod poniższym linkiem: http://cksom.imbigs.pl/wyszukiwanie_osrodkow/index.php