Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

WUP

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRMY I BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizowany jest nowy projekty współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt pt. „Pozytywna zmiana”, w ramach którego można uzyskać bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości max. 15.000 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1.000 zł przez okres 6 miesięcy lub wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych (np. spawacz, URE, operator koparko-ładowarki, operator wózka widłowego, kosmetyczka, pracownik biurowy i in.).

Projekt skierowany jest do osób z woj. pomorskiego:
- osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
- pracowników przewidzianych do zwolnienia.

Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej muszą dodatkowo należeć do co najmniej do jednej z grup:
­ osoby w wieku 50 lat i więcej,
­ osoby w wieku poniżej 30 lat,
­ kobiety,
­ osoby z niepełnosprawnościami,
­ osoby o niskich kwalifikacjach (max. średnie).

 

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne znajdują się w ZDZ w Słupsku, ul. Szczecińska 57, Słupsk, tel. 59 845 27 27 w. 412, pokój 105, 106,107 oraz na stronie www.zmiana.inbit.pl