Zak艂ad Doskonalenia Zawodowego
w S艂upsku

+48 59 845 27 27

ENERGETYKA - uprawnienia Urz臋du Regulacji Energetyki

Kursy przygotowawcze zako艅czone egzaminem w zakresie uprawnie艅 energetycznych:

- G1 urz膮dzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzaj膮ce, przetwarzaj膮ce, przesy艂aj膮ce i zu偶ywaj膮ce energi臋 elektryczn膮
- G2 urz膮dzenia wytwarzaj膮ce, przetwarzaj膮ce, przesy艂aj膮ce i zu偶ywaj膮ce ciep艂o oraz inne urz膮dzenia energetyczne
- G3 urz膮dzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzaj膮ce, przetwarzaj膮ce, przesy艂aj膮ce i magazynuj膮ce i zu偶ywaj膮ce paliwa gazowe

W ka偶dej z grup istnieje mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia zar贸wno wniosku EKSPLOATACYJEGO (E) jak i DOZOROWEGO (D); w zakresie: obs艂ugi, konserwacji, remont贸w, monta偶u, kontrolno-pomiarowych.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

Bezpieczne u偶ytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie s艂uchaczy do u偶ytkowania oraz wymiany butli w w贸zkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

Eksploatacja spr臋偶arek oraz instalacji spr臋偶onego powietrza (w tym gaz贸w medycznych)
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie s艂uchaczy do wykonywania czynno艣ci obs艂ugi i konserwacji przy prowadzeniu eksploatacji spr臋偶arek jedno - i wielostopniowych, uk艂ad贸w spr臋偶arkowych oraz instalacji spr臋偶onego powietrza w tym gaz贸w medycznych.
Przygotowanie s艂uchaczy do egzaminu celem uzyskania 艣wiadectw kwalifikacyjnych wymaganych na stanowiskach eksploatacji.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

Eksploatacja urz膮dze艅 medycznych wytwarzaj膮cych pole elektromagnetyczne wysokiej cz臋stotliwo艣ci
Zapoznanie z przepisami w zakresie bezpiecznej obs艂ugi urz膮dze艅 medycznych wytwarzaj膮cych pole elektromagnetyczne
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

Konserwacja i naprawa agregat贸w pr膮dotw贸rczych
Nabycie przez s艂uchaczy wiedzy i umiej臋tno艣ci z zakresu: elektrotechniki; budowy i zasad dzia艂ania silnik贸w spalinowych; zasad organizacji pracy przy monta偶u i demonta偶u agregat贸w pr膮dotw贸rczych; konserwacji i eksploatacji maszyn elektrycznych i silnik贸w spalinowych.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

Konserwator urz膮dze艅 gazowych
Nabycie umiej臋tno艣ci wykonywania prac konserwatorskich instalacji i urz膮dze艅 gazowych.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

Obs艂uga urz膮dze艅 ci艣nieniowych
Przepisy bhp; budowa urz膮dze艅 do sterylizacji; naprawa i obs艂uga i zasady konserwacji urz膮dze艅 do sterylizacji; eksploatacja, konserwacja oraz naprawy urz膮dze艅 ci艣nieniowych.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

Obs艂uga autoklaw贸w
Teoretyczne i techniczne podstawy sterylizacji, budowa urz膮dze艅 do sterylizacji, obs艂uga, naprawa i zasady konserwacji urz膮dze艅 do sterylizacji, przepisy bhp.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

Obs艂uga butli oraz instalacji wewn臋trznych na gaz p艂ynny propan-butan
Nabycie umiej臋tno艣ci eksploatacji butli oraz instalacji wewn臋trznych na gaz p艂ynny.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.

Palacz kot艂贸w centralnego ogrzewania na paliwa sta艂e, p艂ynne i gazowe
Budowa kot艂贸w wodnych o temperaturze do 373 K i parowych o ci艣nieniu do 0,07 MPa opalanych paliwem sta艂ym, gazem i olejem, zasady eksploatacji kot艂贸w, BHP, podstawowe wiadomo艣ci z zakresu fizyki i chemii, przepisy prawne dotycz膮ce urz膮dze艅 energetycznych. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powo艂ana przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki.