Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  KOSZALIN

ul. Zwycięstwa 121
75 – 601  Koszalin
tel./fax 94 342 25 61
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Plan kursów OKZ ZDZ Koszalin do końca 2017r. Istnieje możliwość dofinasowania kursów przez PARP - Informację można uzyskać w KARR Koszalin Pan Łukasz Drążkiewicz
tel. 515 416 890

 

Lp

Nazwa szkolenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Uwagi

1.

Operator koparkoładowarki

06.11.2017r.

16.12.2017r.

I;III klasa

2

Operator koparki

06.11.2017r.

16.12.2017r.

I;III klasa

3

Opertor ładowarki

06.11.2017r.

16.12.2017r.

I;III klasa

4

Spawanie metodą TIG - 141-1

06.10.2017;    15.11.2017r

06.11.2017r. 15.12.2017

pachinowe i czołowe

5

Spawanie metodą MAG 135-1

06.10.2017

06.11.2017

pachinowe i czołowe

6

Szkolenie energetyczne gr. 2,3

05.10.2017r.

16.10.2017r.

7

Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień energetycznych do 1KV

05.10.2017r.

16.10.2017r.

8

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

27.10.2017r

30.11.2017r.

9

Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie: kucharz

25.10.2017r.

20.11.2017r.

10

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

27.10.2017r.

15.12.2017r.

11

Certyfikat kompetencji zawodowych

28.09.2017r

15.10.2017r.

12

Obsługa żurawi przenośnych

09.10.2017r.

29.10.2017r

13

Operator  przecinarek do nawierzchni dróg

06.11.2017r.

16.12.2017r.

14

Operator walca drogowego

06.11.2017r.

16.12.2017r.

15

Operator spycharki

06.11.2017r.

16.12.2017r.

16

Opertor pomp do mieszanki betonowej

06.11.2017r.

16.12.2017r.

17

Opertor pilarki mechanicznej do ścinki drzew

06.11.2017r.

16.12.2017r.

18

Glazurnik

27.10.2017r

30.11.2017r.

19

Kierowca wózka jezdniowego z bezpiczną wymianą butli

18.10.2017r.; 06.11.2017r.

27.10.2017r.; 30.11.2017r

 

PEŁNA OFERTA SZKOLEŃ OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KOSZALINIE   POBIERZ

 

Opublikowano 4-07-2017

 

logoeu

 

Uprzejmie informujemy, że

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie

jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą)  z województwa zachodniopomorskiego, w ramach których mogą oni skorzystać

 

Z DOFINANSOWANIA DO USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ DORADCZYCH TAKICH JAK NP.: SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE, E-LEARNING, KURSY

 

 logouslrozw

 

 

Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt.

„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców
i pracowników przedsiębiorstw dostępne
w ramach Bazy Usług Rozwojowych”


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem:

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Ponadto informujemy, że Usługi Rozwojowe realizowane są na terenie 14 województw, Baza Usług Rozwojowych jest ogólnopolska, co daje możliwości działania na terenie całej Polski.

 

 

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80%

POZIOM DOFINANSOWANIA

KATEGORIA DOFINANSOWANIA

50 %

podstawowa / minimalna wartość dofinasowania

70 %

usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy

70 %

przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER

80 %

przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

80 %

przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego

80 %

pracownicy w wieku powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach oraz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:

- dla mikro przedsiębiorstw 15 000,00 zł,

- dla małych przedsiębiorstw 75 000,00 zł,

- dla średnich przedsiębiorstw 400 000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym Biurem:

 

BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

pokój 328, 329                                                                                                            

 

Koordynator Projektu

Beata Górecka    

tel. 94 34 16 088

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Specjalista ds. Projektów

Teresa Janik

tel. 502 077 253

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Doradca Rozwojowy Projektu

Monika Skiba

tel. 515 416 845

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca Rozwojowy Projektu

Łukasz Drążkiewicz

tel. 515 416 890

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIURO SZCZECIN

Budynek Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pokój 233

Doradca Rozwojowy Projektu

Małgorzata Gajewska

tel. 515 416 856

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradca Rozwojowy Projektu

Anita Szewczyk

el. 515 416 886

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://karrsa.eu/2017/07/uslugi-rozwojowe-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow-przedsiebiorstw-dostepne-w-ramach-bazy-uslug-rozwojowych/

Opublikowano 17.08.2017r.

Plan kursów OKZ ZDZ Koszalin do końca 2017r. Istnieje możliwość dofinasowania kursów przez PARP - Informację można uzyskać w KARR Koszalin Pan Łukasz Drążkiewicz
tel. 515 416 890

 
 
 

Lp

Nazwa szkolenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Uwagi

 

1.

Operator koparkoładowarki

06.11.2017r.

16.12.2017r.

I;III klasa

 

2

Operator koparki

06.11.2017r.

16.12.2017r.

I;III klasa

 

3

Opertor ładowarki

06.11.2017r.

16.12.2017r.

I;III klasa

 

4

Spawanie metodą TIG - 141-1

06.10.2017;    15.11.2017r

06.11.2017r. 15.12.2017

pachinowe i czołowe

 

5

Spawanie metodą MAG 135-1

06.10.2017

06.11.2017

pachinowe i czołowe

 

6

Szkolenie energetyczne gr. 2,3

05.10.2017r.

16.10.2017r.

 

7

Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień energetycznych do 1KV

05.10.2017r.

16.10.2017r.

 

8

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

27.10.2017r

30.11.2017r.

 

9

Kurs przygotowujący do egzaminu mistrzowskiego w zawodzie: kucharz

25.10.2017r.

20.11.2017r.

 

10

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

27.10.2017r.

15.12.2017r.

 

11

Certyfikat kompetencji zawodowych

28.09.2017r

15.10.2017r.

 

12

Obsługa żurawi przenośnych

09.10.2017r.

29.10.2017r

 

13

Operator  przecinarek do nawierzchni dróg

06.11.2017r.

16.12.2017r.

 

14

Operator walca drogowego

06.11.2017r.

16.12.2017r.

 

15

Operator spycharki

06.11.2017r.

16.12.2017r.

 

16

Opertor pomp do mieszanki betonowej

06.11.2017r.

16.12.2017r.

 

17

Opertor pilarki mechanicznej do ścinki drzew

06.11.2017r.

16.12.2017r.

 

18

Glazurnik

27.10.2017r

30.11.2017r.

 

19

Kierowca wózka jezdniowego z bezpiczną wymianą butli

18.10.2017r.; 06.11.2017r.

27.10.2017r.; 30.11.2017r