Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

loga


Ostateczna lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – I edycja


Pobierz