Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

loga

 

Wstępna lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – II i III edycja

 

Pobierz