Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

logo szkoleniazawodowe

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje, że termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do uczestnictwa w projekcie „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  został przedłużony do 07.09.2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi oświadczeniami można składać w Biurze Projektu oraz w sekretariatach Szkół.

Regulamin rekrutacji