Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL to European Computer Driving Licence – w dosłownym tłumaczeniu: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
• wzrost pozycji na rynku pracy,
• wzrost mobilności,
• wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie
• możliwość zaliczenia zajęć z technologii informacyjnej na studiach

Egzaminy ECDL przeprowadzamy w następujących obszarach:

  • ECDL Base – zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.
  • ECDL Core – zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych
  • ECDL Start – jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzamin
  • ECDL Advanced – (w skrócie ECDL-A), Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.
  • ECDL WebStarter – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.
  • ECDL e-Citizen – (e-Obywatel) pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.
  • e-Urzędnik – certyfikat ten jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej

Zainteresowane egzaminami osoby (nie tylko absolwenci naszych kursów) mogą zgłaszać się do naszego Laboratorium ECDL certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne:

OŚRODEK SZKOLENIOWY WYDZIAŁU KSZTAŁCENIA
ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk
Telefon: 662 186 234 lub 59 845 27 27
bujwidj@zdz.slupsk.pl

Ponadto egzaminy mogą być prowadzone w innych miejscowościach z wykorzystaniem mobilnego Laboratorium ECDL.