Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku uzyskał status ośrodka egzaminacyjnego TGLS. TGLS to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu. Kompetencje językowe weryfikowane są w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
Osoba chcąca uzyskać certyfikat TGLS nie przystępuje do egzaminu na jakimś konkretnym poziomie zaawansowania, to właśnie wynik egzaminu pokazuje aktualny poziom poszczególnych kompetencji językowych testowanej osoby.

Jak przebiega egzamin TGLS?

Część pierwsza to test, który sprawdza 3 umiejętności językowe:

•    znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
•    rozumienie czytanego tekstu
•    rozumienie ze słuchu

Część druga to wypowiedź pisemna. W zależności od uzyskanego wyniku z części pierwszej, kandydat otrzymuje odpowiedni dla swojego poziomu zestaw zadań sprawdzających umiejętność pisania w języku obcym.

Część trzecia to rozmowa z egzaminatorem (live-chat) za pośrednictwem internetu. Rozmowa ta jest nagrywana.

Kontakt:
OŚRODEK SZKOLENIOWY WYDZIAŁU KSZTAŁCENIA
ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk
Telefon: 662 186 234 lub 59 845 27 27
bujwidj@zdz.slupsk.pl