Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

OPERATOR MASZYN
BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walce drogowe,
narzędzia udarowe ręczne, rusztowania i inny sprzęt budowlany

 
 

KURSY URE

uprawnienia do prac związanych z dozorem i eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w 3 grupach

SPAWACZ

po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zgodnego z serią norm
PN-EN ISO 9606 słuchacz otrzymuje Książkę spawacza oraz
Świadectwo egzaminu spawacza licencjonowane przez Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach w języku angielskim i polskim

 
 

OPERATOR CNC

operator obrabiarek sterowanych numerycznie z obsługą
programów

KURSY UDT

suwnice, podesty ruchome, żurawie stacjonarne
i przeładunkowe (HDS), dźwigi towarowe i osobowe

 
 

INNE KURSY I SZKOLENIA

kierowca-operator wózka jezdniowego, kucharz, kelner,
krawiec, fryzjer, murarz-tynkarz itp., a także kwalifikacyjne
kursy zawodowe umożliwiające zdobycie zawodu w zakresie
szkolnictwa zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powstał w 1950 roku w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób pracujących w rzemiośle oraz przemyśle. Od momentu powstania jesteśmy liderem kształcenia zawodowego a naszym przesłaniem jest umożliwienie uzyskania
oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych na każdym etapie życia człowieka.

OBRABIARKI
DO DREWNA

Maszyny i obrabiarki do produkcji palisady i elementów do budowy domów z drewna.

Maszyny i obrabiarki do produkcji palisady
i elementów do budowy domów z drewna.

URZĄDZENIA DO
ELEKTROCIEPŁOWNI

Zasuwy, zdmuchiwacze popiołu, zawory obrotowe, klapy migałkowe, aparaty wydmuchowe.

Zasuwy, zdmuchiwacze popiołu, zawory obrotowe, klapy migałkowe, aparaty wydmuchowe.

WYROBY
DLA PRZEMYSŁU

Gwinciarki, filtry do chłodziw obróbkowych, stoły spawalnicze, płynowskazy.

Gwinciarki, filtry do chłodziw obróbkowych, stoły spawalnicze, płynowskazy.

PRODUKCJA
ODLEWÓW

Odlewy z żeliwa szarego - GG20, GG25 i aluminium - AK64, AK52

Odlewy z żeliwa szarego - GG20, GG25
i aluminium - AK64, AK52

KOOPERACJA

Wyważanie dynamiczne, obróbka wiórowa, obróbka blach cienkich, spawanie.

Wyważanie dynamiczne, obróbka wiórowa,
obróbka blach cienkich, spawanie.