Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE DO ROBÓT DROGOWYCH, ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH

Operator zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych w zakresie II klasy uprawnień. Klasa II obejmuje wszystkie typy maszyn i urządzeń. Kwalifikacje operatora w tej specjalności upoważniają do obsługi betoniarek.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator walca drogowego klasa III
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych. Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator wielozadaniowych nośników osprzętu np. MANITOU
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych. Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator sprężarek przewoźnych klasa III
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora sprężarek przewoźnych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III uprawnień obejmuje sprężarki przewoźne o wydajności do 10 m3/min.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III uprawnień obejmuje wszystkie typy maszyn i urządzeń.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator pomp do mieszanki betonowej
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Montaż rusztowań budowlano - montażowych metalowych
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych, poprzez zapoznanie z zagadnieniami związanymi m.in. z: bezpieczeństwem i higieną pracy podczas montażu i demontażu rusztowań, a także pracy na rusztowaniach; korzystaniem z dokumentacji dot. rusztowań; rodzajami rusztowań oraz ich budową; organizacją placu budowy oraz metodami montażu rusztowań.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.


Operator agregatów tynkarskich
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi agregatów tynkarskich, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: budowy agregatów tynkarskich; użytkowania eksploatacyjnego agregatów; prawidłowego korzystania z Dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi; bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi agregatów tynkarskich; technologią robót.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie co najmniej podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności;
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator betoniarek
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi betoniarek, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: bezpieczeństwa i higieny pracy; zagadnień związanych z użytkowaniem eksploatacyjnym betoniarek; podstawami elektrotechniki; budową betoniarek; a także technologią robót.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III, II i I klasy uprawnień
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator koparko-ładowarek
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III, II i I klasy uprawnień
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator narzędzi udarowych ręcznych
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej pracy w zawodzie operatora narzędzi udarowych ręcznych stosowanych do rozkruszania, poprzez zapoznanie z zagadnieniami z zakresu m.in.: eksploatacji maszyn roboczych, materiałów eksploatacyjnych,; dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi narzędzi udarowych ręcznych; bezpieczeństwem i higieną pracy podczas obsługi tychże narzędzi; budowy, zastosowania oraz techniki pracy tymi narzędziami.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie co najmniej podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora narzędzi udarowych ręcznych.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew
Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu: budowy oraz zasad pracy pił mechanicznych do ścinki drzew; przepisów bhp dot. eksploatacji ww. pił; techniki bezpiecznej i ekonomicznej pracy; przepisów bhp na stanowisku pracy; podstaw elektrotechniki; dokumentacji technicznej.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator przecinarek do nawierzchni dróg
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi przecinarek do nawierzchni dróg, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: użytkowania eksploatacyjnego; prawidłowego korzystania z dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi; bezpieczeństwa i higieny pracy; podstaw elektrotechniki; budowy przecinarek do nawierzchni dróg; technologii robót.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: użytkowania eksploatacyjnego; prawidłowego korzystania z dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi; bezpieczeństwa i higieny pracy; podstaw elektrotechniki; budowy zagęszczarek i ubijaków; technologii robót.
Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
ukończone 18 lat;
wykształcenie minimum podstawowe;
aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.