Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 177

wnioski do pobrania:

Grupa 1 Eksploatacja

Grupa 1 Dozór

Grupa 2 Eksploatacja

Grupa 2 Dozór

Grupa 3 Eksploatacja

Grupa 3 DozórKomisja Kwalifikacyjna Nr 177 do spraw stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, prowadzi działalność przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku.
Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą Komisję Kwalifikacyjną.
Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
 
Zapraszamy również do udziału w szkoleniach przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie:

•    dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - Grupa 1 (elektryczne)
•    dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - Grupa 2 (ciepłownicze)
•    dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - Grupa 3 (gazowe)
Szkolenia oraz egzaminy kwalifikacyjne organizujemy w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku (Słupsk, Koszalin, Lębork, Człuchów, Bytów, Szczecinek, Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Połczyn Zdrój), jak również na życzenie w miejscu wskazanym przez klienta.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Podstawą prawną działalności Komisji kwalifikacyjnej jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji (art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Zgodnie z aktem powołania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 listopada 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna Nr 177 przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie:

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
4) Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5) Urządzenia elektrotermiczne;
7) Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9) Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń  instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1) Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
4) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7) Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
3) Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8) Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-8.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Uprzejmie informujemy, że opłata pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W przypadku zmiany najniższego wynagrodzenia opłata ulega zmianie.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dziennik Ustaw z dnia 14 września 2015 r. poz.1385).

Duplikat
Wystawianie duplikatu jest odpłatne (100 zł), osoba do kontaktu: Dorota Pestka tel. 668 480 511 lub tel. 59 845 27 27 wew. 411; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Niezbędne jest podanie numeru świadectwa i/lub terminu egzaminu.
Duplikat jest wydawany po uiszczeniu opłaty, która należy wpłacić na konto:
PKO BP II 0/SŁUPSK
17 1020 4649 0000 7002 0003 5444

KONTAKT

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących m.in. terminów i miejsca przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz formy płatności serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Adres siedziby jednostki organizacyjnej:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
ul. Szczecińska 57; 76-200 Słupsk

kontakt do komisji:
tel. 668 480 511

tel. 59 845 27 27 wew. 411  

tel. 59 842 49 35
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

oraz wszystkie jednostki organizacyjne ZDZ w Słupsku:

CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH
ul. Grodzka 9
76 – 200 Słupsk
Telefon 59 842 49 35
Tel/fax  59 841 47 56
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 121
75 – 601  Koszalin
Telefon/fax 94 342 25 61
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DRAWSKO POM.
ul. Sikorskiego 4
78 – 500 Drawsko Pomorskie
Telefon 94 363 27 21
Fax  94 363 31 68
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  BYTÓW
ul. Prosta 8
77 – 100 Bytów
Telefon/fax 59 822 26 51
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CZŁUCHÓW
ul. Zamkowa 9a
77 – 300  Człuchów
Telefon/fax 59 83 43 205
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZCZECINEK
ul. 1-go Maja 14
78 – 400  Szczecinek
Telefon/fax 94 374 06 92
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OSRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO LĘBORK
ul. Aleja Wolności 26
84-300 Lębork
Telefon/fax 59 862 32 37
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  POŁCZYN ZDRÓJ
ul. Grunwaldzka 34
78-320 Połczyn Zdrój
Telefon/fax 94 366 46 03
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.