Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  KOSZALIN

ul. Zwycięstwa 121
75 – 601  Koszalin
tel./fax 94 342 25 61
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Opublikowano 19.12.2017

Plan kursów OKZ ZDZ Koszalin. Istnieje możliwość dofinasowania kursów przez PARP - Informację można uzyskać w KARR Koszalin - Pan Łukasz Drążkiewicz tel. 515 416 890

 Pobierz

 

 

 Opublikowano 4-07-2017

 

logoeu

 

Uprzejmie informujemy, że

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie

jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą)  z województwa zachodniopomorskiego, w ramach których mogą oni skorzystać

 

Z DOFINANSOWANIA DO USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ DORADCZYCH TAKICH JAK NP.: SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE, E-LEARNING, KURSY

 

 logouslrozw

 

 

Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt.

„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców
i pracowników przedsiębiorstw dostępne
w ramach Bazy Usług Rozwojowych”


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem:

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Ponadto informujemy, że Usługi Rozwojowe realizowane są na terenie 14 województw, Baza Usług Rozwojowych jest ogólnopolska, co daje możliwości działania na terenie całej Polski.

 

 

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80%

POZIOM DOFINANSOWANIA

KATEGORIA DOFINANSOWANIA

50 %

podstawowa / minimalna wartość dofinasowania

70 %

usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy

70 %

przedsiębiorstwo, które uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER

80 %

przedsiębiorstwo prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego

80 %

przedsiębiorstwo działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego

80 %

pracownicy w wieku powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach oraz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu

Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:

- dla mikro przedsiębiorstw 15 000,00 zł,

- dla małych przedsiębiorstw 75 000,00 zł,

- dla średnich przedsiębiorstw 400 000,00 zł.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym Biurem:

 

BIURO KOSZALIN

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

pokój 328, 329                                                                                                            

 

Koordynator Projektu

Beata Górecka    

tel. 94 34 16 088

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Specjalista ds. Projektów

Teresa Janik

tel. 502 077 253

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Doradca Rozwojowy Projektu

Monika Skiba

tel. 515 416 845

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doradca Rozwojowy Projektu

Łukasz Drążkiewicz

tel. 515 416 890

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BIURO SZCZECIN

Budynek Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego

ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pokój 233

Doradca Rozwojowy Projektu

Małgorzata Gajewska

tel. 515 416 856

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Doradca Rozwojowy Projektu

Anita Szewczyk

el. 515 416 886

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://karrsa.eu/2017/07/uslugi-rozwojowe-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow-przedsiebiorstw-dostepne-w-ramach-bazy-uslug-rozwojowych/