Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

logo szkoleniazawodowe

 

W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powtórnie zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

  1. Warsztaty nauki planowania udanego życia
  2. pobierz

logo szkoleniazawodowe

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze w ramach projektu pn „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji doradztwa zawodowego.

 

Pobierz

 

logo szkoleniazawodowe

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe, warsztatowe i doradcze w ramach projektu pn „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji warsztatów nauki planowania udanego życia:

1. warsztaty nauki planowania udanego życia

 

logo szkoleniazawodowe

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe, warsztatowe i doradcze w ramach projektu pn „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji warsztatów wizażu:

 

pobierz

logo szkoleniazawodowe

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia warsztatów ekologicznych:
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 4.560,00 zł.
2. zapytanie ofertowe nr 5/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia zajęć dla kobiet- jak być skuteczną?
Firma Doradczo-Szkoleniowa COSULTING Julita Orłowska- Szczepańska ul. Doręgowice 61, 89-620 Chojnice za cenę 23.328.00 zł brutto
3. zapytanie ofertowe nr 6/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia warsztatów rękodzieła
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 34.560,00 zł.

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” - 100 % .

logo szkoleniazawodowe

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w postępowaniu:
1. zapytanie ofertowe nr 3/7.1.RPOWZ/2017 w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia warsztatów ekologicznych:
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 17.280,00 zł brutto
2. zapytanie ofertowe nr 4/7.1.RPOWZ/2017 w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia zajęć ruchowych:
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 17.280,00 zł brutto

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” - 100 % .

logo szkoleniazawodowe

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w postępowaniu:
1. zapytanie ofertowe nr 2/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego:
Ewa Troć, ul. Okrzei 9/29, 76-100 Sławno za cenę 32.400,00 zł brutto
2. zapytanie ofertowe nr 5/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia zajęć dla kobiet- jak być skuteczną?
Firma Doradczo-Szkoleniowa COSULTING Julita Orłowska- Szczepańska ul. Doręgowice 61, 89-620 Chojnice za cenę 23.328.00 zł brutto
3. zapytanie ofertowe nr 6/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia warsztatów rękodzieła
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 34.560,00 zł.

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” - 100 % .

logo szkoleniazawodowe


W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powtórnie zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

1. zakup i dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów rękodzieła

 

logo szkoleniazawodowe

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w postępowaniu:

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 1/7.1.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- warsztaty prawne:

Danuta Kudźma, ul. Sempołowskiej 6c, 76-100 Sławno

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” - 100 % .

logo szkoleniazawodowe


W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powtórnie zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

1. Przeprowadzenie zajęć ekologicznych
2. Przeprowadzenie zajęć ruchowych