Celem głównym projektu jest zdobywanie i doskonalenie przez 60 osób młodych do 29 roku życia, mieszkańców powiatu słupskiego i miasta Słupska umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Uczestnicy poprzez kompleksową aktywizację edukacyjną oraz uczestnictwo w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych a także wolontariat w okresie od maja 2019 do marca 2021 r. podniosą kompetencje społeczna przydatne na rynku pracy. Projekt będzie wspierał osoby młode, głównie osoby dotąd były mało lub nieaktywne te, które wymagają indywidualnego wsparcia. Projekt zakłada aktywizację i rozwijanie umiejętności społecznych przez uczestników poprzez szkolenia edukacyjne (w oparciu o bezpośredni kontakt z prowadzącym, platformę edukacyjną i wsparcie mentorów), wypracowanie i realizację inicjatyw społecznych, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, uczestnictwo w organizacjach pozarządowych i wolontariat.

Program szkolenia podstawowego z zakresu wolontariatu i animacji
Pobierz

Harmonogram wsparcia
Pobierz

Opublikowano: 20-05-2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkoleń warsztatowych w ramach projektu „Otwarci na Innych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt przewiduje działania w trzech etapach dla grupy 20 uczestników, mieszkańców powiatu słupskiego, w wieku 15 – 29 lat znajdujących się na ostatnim etapie edukacji oraz osób z niepełnosprawnościami.

W pierwszym etapie realizacja projektu zakłada przeprowadzenie 100 godzin szkoleń zakresu animacji i wolontariatu, które rozwiną umiejętności interpersonalne. Uczestnicy zdobędą wiedzę odnośnie radzenia sobie ze stresem, pracy w zespole, twórczego rozwiązywania problemów. Drugi etap działań projektowych obejmuje szkolenia liderskie, które będą dostępne dla 8 najbardziej aktywnych uczestników. Podczas działań uczestnicy odbędą 60 godzin szkoleń rozwijających ich umiejętności liderskie, nauczą się projektować i przeprowadzać inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności oraz koordynować pracę zespołu. Projekt przewiduje także przeprowadzenie dwóch inicjatyw na rzecz wybranej społeczności.

Dla wszystkich uczestników przewidziano także 2-dniowy wyjazd integracyjno – edukacyjny.

Po zakończeniu części szkoleniowej i przeprowadzeniu inicjatywy na rzecz wspólnoty lokalnej 4 uczestników będzie miała możliwość podjęcia działań w ramach wolontariatu w organizacjach pozarządowych.

Każdy uczestnik po zakończeniu działań otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Wszelkie zajęcia odbywać się będą z uwzględnieniem obecnego reżimu sanitarnego dla bezpieczeństwa uczestników oraz edukatorów (przewiduje się także prowadzenie zajęć w formie zdalnej).

Wszelkie działania projektowe są dla uczestników bezpłatne.

W razie dodatkowych pytań lub zgłoszeń proszę o kontakt mailowy lub
telefoniczny:  lyczko-schmidt@zdz.slupsk.pl  tel: 662 186 237.

Opublikowano: 02-11-2020