Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 Poniżej do pobrania wniosek na wydanie duplkatu:

pobierz

  •  Wystawianie duplikatu jest odpłatne:
  • 90 zł - zaświadczenie ukończenia kursu
  • 100 zł - uprawnienia (np. świadectwo URE, książka spawacza)
  • Duplikat jest wydawany po uiszczeniu opłaty, która należy wpłacić na konto:
    PKO BP II o/SŁUPSK 
    17 1020 4649 0000 7002 0003 5444
  • z dopiskiem: DUPLIKAT

Klauzula informacyjna w sprawie RODO

pobierz

Z przykrością informujemy, że na terenie Słupska pojawiła się firma, która podejmuje się organizacji szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych z egzaminem Instytutu Machanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Informujemy, że na terenie Słupska i okolicy nie ma innego ośrodka szkoleniowego niż Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, który jest wpisany na listę IMBiGS. Dodatkowo można się liczyć z sytuacją, że nabyte uprawnienia w ośrodku nielegalnym zostaną podważone i stracą swoją wartość.

Wykaz ośrodków działających legalnie znajduje się pod poniższym linkiem: http://cksom.imbigs.pl/wyszukiwanie_osrodkow/index.php