Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

 

PARP 2021

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku” w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 Wysokość dofinansowania i jednocześnie jego całkowita wartość wynosi: 269.109,48 zł. Celem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku” jest zapewnienie wsparcia w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły  wskutek epidemii COVID-19. W efekcie ma to utrzymać działalność przedsiębiorstwa.

 Poniżej do pobrania wniosek na wydanie duplkatu:

pobierz

  •  Wystawianie duplikatu jest odpłatne:
  • 90 zł - zaświadczenie ukończenia kursu
  • 100 zł - uprawnienia (np. świadectwo URE, książka spawacza)
  • Duplikat jest wydawany po uiszczeniu opłaty, która należy wpłacić na konto:
    PKO BP II o/SŁUPSK 
    17 1020 4649 0000 7002 0003 5444
  • z dopiskiem: DUPLIKAT

Klauzula informacyjna w sprawie RODO

pobierz

Informujemy, że na terenie Słupska mogą pojawiać się firmy które podejmują się organizacji szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych z egzaminem Instytutu Machanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Dodatkowo można się liczyć z sytuacją, że nabyte uprawnienia w ośrodku nielegalnym zostaną podważone i stracą swoją wartość.