Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 Poniżej do pobrania wniosek na wydanie duplkatu:

pobierz

  •  Wystawianie duplikatu jest odpłatne:
  • 70 zł - zaświadczenie ukończenia kursu
  • 80 zł - uprawnienia (np. świadectwo URE, legitymacja ADR, książka spawacza)
  • Duplikat jest wydawany po uiszczeniu opłaty, która należy wpłacić na konto:
    PKO BP II o/SŁUPSK 
    17 1020 4649 0000 7002 0003 5444