Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


Obsługa urządzeń biurowych
Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z obsługą urządzeń biurowych, a także uniwersalnymi pracami biurowymi.

Ochrona danych osobowych
Celem kursu jest przekazaniem słuchaczom zasobu wiedzy związanej z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych, przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, zakresem stosowania ustawy, a także obowiązkami zabezpieczania przetwarzanych danych.

Pracownik administracyjno-biurowy
Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: obsługi urządzeń biurowych takich jak: fax, komputer, ksero; kontaktów z klientami; zasadami prowadzenia korespondencji; oraz psychologicznymi aspektami pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego

Profesjonalna obsługa klienta
Podstawowym celem kursu jest wytworzenie wsród jego uczestników nawyków profesjonalnej obsługi klientów. Uczestnicy nauczą się m.in.: zasad nawiązywania kontaktów; badania potrzeb klienta; radzenia sobie z zastrzeżeniami; obsługa kas fiskalnych, zamykania sprzedaży oraz zasad utrzymywania kontaktów z klientami po sprzedaży.

Sekretarka - asystentka szefa
Podniesienie poziomu profesjonalnego przygotowania sekretarki - asystentki szefa poprzez pogłębienie wiadomości i umiejętności w zakresie m.in.: organizacji i działania biura; tworzenia i przechowywania dokumentów; wykorzystania w pracy zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych technik biurowych; komunikowania się z otoczeniem; profesjonalnego zarządzania biurem; tworzenia własnego wizerunku jako przedstawiciela firmy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty ds. zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Uczestnicy kursu poznają prawa i obowiązki uczestników postępowania. Nabędą też umiejętności niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do wykonywania prostych czynności w postępowaniu protestacyjno - odwoławczym.

EKONOMIA, FINANSE, ADMINISTRACJA

Obsługa urządzeń biurowych

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z obsługą urządzeń biurowych, a także uniwersalnymi pracami biurowymi.

Ochrona danych osobowych

Celem kursu jest przekazaniem słuchaczom zasobu wiedzy związanej z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych, przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, zakresem stosowania ustawy, a także obowiązkami zabezpieczania przetwarzanych danych.

Pracownik administracyjno-biurowy

Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: obsługi urządzeń biurowych takich jak: fax, komputer, ksero; kontaktów z klientami; zasadami prowadzenia korespondencji; oraz psychologicznymi aspektami pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego

Profesjonalna obsługa klienta

Podstawowym celem kursu jest wytworzenie wsród jego uczestników nawyków profesjonalnej obsługi klientów. Uczestnicy nauczą się m.in.: zasad nawiązywania kontaktów; badania potrzeb klienta; radzenia sobie z zastrzeżeniami; obsługa kas fiskalnych, zamykania sprzedaży oraz zasad utrzymywania kontaktów z klientami po sprzedaży.

Sekretarka - asystentka szefa

Podniesienie poziomu profesjonalnego przygotowania sekretarki - asystentki szefa poprzez pogłębienie wiadomości i umiejętności w zakresie m.in.: organizacji i działania biura; tworzenia i przechowywania dokumentów; wykorzystania w pracy zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych technik biurowych; komunikowania się z otoczeniem; profesjonalnego zarządzania biurem; tworzenia własnego wizerunku jako przedstawiciela firmy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Przygotowanie do wykonywania zadań specjalisty ds. zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Uczestnicy kursu poznają prawa i obowiązki uczestników postępowania. Nabędą też umiejętności niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do wykonywania prostych czynności w postępowaniu protestacyjno - odwoławczym.