Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

ENERGETYKA - uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki

Kursy przygotowawcze zakończone egzaminem w zakresie uprawnień energetycznych:

- G1 urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
- G2 urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
- G3 urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i magazynujące i zużywające paliwa gazowe

W każdej z grup istnieje możliwość złożenia zarówno wniosku EKSPLOATACYJEGO (E) jak i DOZOROWEGO (D); w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do użytkowania oraz wymiany butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza (w tym gazów medycznych)
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności obsługi i konserwacji przy prowadzeniu eksploatacji sprężarek jedno - i wielostopniowych, układów sprężarkowych oraz instalacji sprężonego powietrza w tym gazów medycznych.
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu celem uzyskania świadectw kwalifikacyjnych wymaganych na stanowiskach eksploatacji.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Eksploatacja urządzeń medycznych wytwarzających pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
Zapoznanie z przepisami w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń medycznych wytwarzających pole elektromagnetyczne
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Konserwacja i naprawa agregatów prądotwórczych
Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu: elektrotechniki; budowy i zasad działania silników spalinowych; zasad organizacji pracy przy montażu i demontażu agregatów prądotwórczych; konserwacji i eksploatacji maszyn elektrycznych i silników spalinowych.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Konserwator urządzeń gazowych
Nabycie umiejętności wykonywania prac konserwatorskich instalacji i urządzeń gazowych.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Obsługa urządzeń ciśnieniowych
Przepisy bhp; budowa urządzeń do sterylizacji; naprawa i obsługa i zasady konserwacji urządzeń do sterylizacji; eksploatacja, konserwacja oraz naprawy urządzeń ciśnieniowych.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Obsługa autoklawów
Teoretyczne i techniczne podstawy sterylizacji, budowa urządzeń do sterylizacji, obsługa, naprawa i zasady konserwacji urządzeń do sterylizacji, przepisy bhp.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Obsługa butli oraz instalacji wewnętrznych na gaz płynny propan-butan
Nabycie umiejętności eksploatacji butli oraz instalacji wewnętrznych na gaz płynny.
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Palacz kotłów centralnego ogrzewania na paliwa stałe, płynne i gazowe
Budowa kotłów wodnych o temperaturze do 373 K i parowych o ciśnieniu do 0,07 MPa opalanych paliwem stałym, gazem i olejem, zasady eksploatacji kotłów, BHP, podstawowe wiadomości z zakresu fizyki i chemii, przepisy prawne dotyczące urządzeń energetycznych. Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.