Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


Carving
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z historią dekoracji wykonywanej z warzyw i owoców, narzędziami i surowcami do carvingu, a także sposobami sporządzaniem dekoracji, zasad ich przechowywania i prezentacji.

Cukiernik (przyuczenie do zawodu)
Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy umiejętności: sporządzania ciast, kremów, mas i innych wyrobów ciastkarskich; montażu, dekoracji i wykańczania wyrobów ciastkarskich; przygotowania deserów cukierniczych oraz lodów; a także magazynowania i oceny surowców, przechowywania i ekspedycji wyrobów cukierniczych oraz obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

Kelner / Barman / Barista (specjalność do wyboru)
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu kelnera i lub barmana.
Kursanci w zależności od wybranej specjalności zostaną zapoznani z: I. Kelner: zasadami rozliczeń kelnerskich; sposobami sporządzania oraz podawania potraw i napojów; planowaniem wyżywienia; obsługą przyjęć okolicznościowych oraz obsługą gości hotelowych. II. Barman: informacjami dotyczącymi wyposażenia barów w sprzęt i urządzenia; różnych form zaopatrzenia barów w towary handlowe i produkty żywnościowe oraz metod ich oceny i przechowywania; organizacji pracy i czynności związanych z przygotowaniem baru do przyjęcia gości; technik sporządzania oraz sposobów serwowania napojów i koktajli, a także pracy za barem; dokumentacji obowiązującej w barze oraz sposobami jej prowadzenia. III. Barista: przyrządzania różnego rodzaju kawy oraz kawowych drinków, a także wykonywania na ich powierzchni kunsztownych wzorów.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od wybranej specjalności.

Kucharz (przyuczenie do zawodu)
Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do: wykonywania zawodu kucharza; pracy w placówkach hotelarsko-gastronomicznych; na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp.

Organizacja przyjęć okolicznościowych (catering)
Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z: zagadnieniami prawnymi związanymi z tworzeniem własnego przedsiębiorstwa; zasadami marketingu i jego znaczeniem dla działalności gospodarczej firmy oraz marketingową strategią działania firmy na rynku; zasadami obsługi przyjęć okolicznościowych; sposobami przygotowywania potraw i napojów; formami obsługi konsumenta.

Piekarz (przyuczenie do zawodu)
Nabycie przez słuchaczy wiedzy dotyczącej wyposażenia technicznego piekarni oraz umiejętności obsługi podstawowych maszyn i urządzeń piekarniczych, a także korzystania z prostych środków transportu wewnętrznego; wiedzy z zakresu technologii piekarskiej, w tym dotyczącej m.in.: sposobów przygotowywania surowców do produkcji, oceny organoleptycznej wyrobów piekarniczych, pomocniczych czynności wykonywanych przy sporządzaniu ciast, ręcznego dzielenia i kształtowania ciasta na podstawowe asortymenty pieczywa, magazynowania pieczywa i przygotowania go do ekspozycji.

Rozbieracz - wykrawacz
Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: obowiązującego ustawodawstwa żywnościowego; rozróżniania elementów tusz; technologii rozbioru i przetwarzania mięsa białego i czerwonego; technologii produkcji ubocznych artykułów rzeźnych; maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle mięsnym; mycia i dezynfekcji maszyn i urządzeń oraz hal produkcyjnych.

Rzeźnik / Masarz / Wędliniarz (specjalność do wyboru)
Nabycie przez słuchaczy wiedzy dotyczącej m.in.: wymagań zdrowotnych dla osób pracujących w zakładach mięsnych; zagrożeń chorobowych pracowników przy uboju i obróbce poubojowej zwierząt rzeźnych; obowiązującego ustawodawstwa żywnościowego; rodzajów oraz sposobów użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle mięsnym; technologii rozbioru i przetwarzania mięsa białego i czerwonego; technologii produkcji ubocznych artykułów rzeźniczych; a także zasad GHM/GMP oraz systemu HACCP w zakładzie.