Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


Akwizytor
Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania czynności typowych dla zawodu akwizytora, w tym dotyczących m.in.: podstaw prawnych sprzedaży akwizycyjnej; metod przekonywania, perswazji, reklamy, propagandy; sposobów wywoływania zmian postaw w sytuacji kupna-sprzedaży; wiedzy towaroznawczej.

Fakturowanie komputerowe
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania operacji fakturowania komputerowego, w tym: zapoznanie z obsługą programu i przygotowaniem do wystawiania faktur poprzez wprowadzenie danych firmy, kontrahentów, towarów i usług; zapoznanie z zasadami wystawiania faktur, faktur korygujących oraz faktur proforma; zapoznanie z zasadami ewidencjonowania faktur.

Komputerowa obsługa sklepu i magazynu
Nabycie umiejętności z zakresu m.in.: obsługi komputera w zakresie programów stosowanych w działalności handlowej; obsługi kas fiskalnych; poznanie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem sklepu i magazynu.

Magazynier/Hurtownik
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Magazyniera i/lub Hurtownika - w zakresie: przyjęcia odpowiedzialności materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii magazynowej; sporządzania dokumentów magazynowych, prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowania działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych
Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.

Obsługa stacji paliw płynnych (dla kierowników i pracowników)
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w stacji paliw płynnych w charakterze prowadzącego ją lub w charakterze sprzedawcy. Wymagania stawiane kandydatom to ukończone 18 lat, wykształcenie minimum średnie dla osób prowadzących stację, a zasadnicze dla sprzedawców oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w stacji paliw. Kandydaci zostaną zapoznani z zasadami bezpieczeństwa na stacji paliw; marketingiem sprzedażowym, dokumentacją stacji paliw, magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego.

Przedstawiciel handlowy
Nabycie umiejętności m.in. w zakresie: autoprezentacji; komunikacji werbalnej i niewerbalnej; negocjacji; radzenia sobie ze stresem; oraz poznanie technik prezentacji i sprzedaży produktu.

Sprzedawca/Handlowiec
Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: organizacji stanowiska pracy; organizacji, techniki i form sprzedaży; podstaw towaroznawstwa, marketingu i reklamy stosowanych w handlu; dokumentacji handlowej a także podstaw obsługi klienta.