Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO KONSERWACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UDT)


Konserwator dźwigów osobowych i towarowych

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji dźwigów osobowych i towarowych.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator dźwigów budowlanych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji dźwigów budowlanych.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji urządzeń dla osób niepełnosprawnych.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator suwnic, wciągników i wciągarek
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji suwnic, wciągników i wciągarek.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator wciągarek i wciągników
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji wciągarek i wciągników.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator żurawi
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji żurawi.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator podestów
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji podestów.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator układnic magazynowych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji układnic magazynowych.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator dźwignic linotorowych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji dźwignic linotorowych.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator wyciągów towarowych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji wyciągów towarowych.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator dźwigników
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji dźwigników.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator urządzeń do manipulacji kontenerami
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji urządzeń do manipulacji kontenerami.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator przenośników osobowych i towarowych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji przenośników osobowych i towarowych.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.