Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

W stałej ofercie posiadamy nastepujące kursy i szkolenia:

 • AKTYWNOŚĆ NA RYNKU PRACY
 • BHP
 • BUDOWNICTWO
 • EKONOMIA, FINANSE, ADMINISTRACJA
 • ENERGETYKA - uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki
 • GASTRONOMIA I PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI
 • HANDEL
 • INFORMATYKA
 • KONSERWATOR URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UDT)
 • KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO
 • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
 • MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE DO ROBÓT DROGOWYCH, ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH
 • OBSŁUGA TRANSPORTU BLISKIEGO (UDT)
 • OGRODNICTWO I LEŚNICTWO
 • OPIEKA I OCHRONA ZDROWIA
 • PEDAGOGIKA
 • RÓŻNE SPECJALNOŚCI
 • SPAWANIE, OBRÓBKA METALI
 • SZKOLENIA PERSONALNE
 • TRANSPORT
 • TURYSTYKA I REKREACJA