Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO I MISTRZOWSKIEGO

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku prowadzi kursy przygotowujące do uzyskania tytułu czeladnika oraz mistrza w następujących zawodach:

 • Blacharz samochodowy
 • Cieśla
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik
 • Elektryk
 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Introligator
 • Kamieniarz
 • Kominiarz
 • Krawiec
 • Lakiernik
 • Kucharz
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz–tynkarz
 • Obuwnik
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Piekarz
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Tapicer
 • Wędliniarz
 • Zdun
 • Złotnik-jubiler