Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ R.03

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Prowadzenie produkcji rolniczej to kurs przygotowujący do uzyskania zawodu Rolnik. Absolwenci zdobywają umiejętności do prowadzenia gospodarstw rolniczych i agroturystycznych oraz prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstw rolniczych, a także prawo do korzystania z unijnych środków finansowych.
Organizowany jest w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Czas trwania kursu : 2 semestry (1 rok).
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
Absolwent kursu zawodowego kształcącego w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kontakt:
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  BYTÓW
ul. Prosta 8
77 – 100 Bytów
Telefon/fax 59 822 26 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PROWADZENIE SPRZEDAŻY A.18

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Prowadzenie sprzedaży A.18 to kurs przygotowujący do uzyskania zawodu Sprzedawca.
Organizowany jest w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Czas trwania kursu : 2 semestry (1 rok).
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.


WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH B.18

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich B.18 to kurs przygotowujący do uzyskania zawodu Murarz-tynkarz.
Organizowany jest w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Czas trwania kursu : 2 semestry (1 rok).
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.