Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UDT)

Hakowy dźwignic
Kurs przygotowuje do wykonywania pracy hakowego suwnic i żurawi. Uczestnik kursu powinien mieć ukończoną co najmniej szkołę podstawową oraz posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu hakowego. Tematyka kursu obejmuje: przepisy bhp, ogólne wiadomości o dozorze technicznym, budowę zawiesi i pomocniczego sprzęt przeładunkowy, rodzaje sygnałów porozumiewawczych w ruchu dźwignic, zasady podwieszania ładunku do przemieszczania na zawiesiach linowych.

Obsługa cięgników
Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi cięgników.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od wybranego rodzaju cięgników:
- II W
- I W
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa suwnic
Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju suwnicy:
- II S
- I S
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa żurawi
Celem kursu jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi żurawii odpowiedniej grupy.
Liczba godzin na kursie zależna jest od grup żurawi:
- II Ż
- I Ż
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa podestów ruchomych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi podestów ruchomych.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju podestów ruchomych:
- II P
- I P
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.


Obsługa układnic
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi układnic (I U).
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa dźwignic linotorowych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi dźwignic linotorowych (I L).
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa wyciągów towarowych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi wyciągów towarowych (I WT).
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa dźwigów
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi dźwigów.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju dźwigów:
- II D
- I D
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa urządzeń do manipulacji kontenerami
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami (I K).
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju wózków jezdniowych podnośnikowych:
- III WJO
- II WJO
- I WJO
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.