Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

WUP

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Europejskie Wsparcie Młodych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz

Opublikowano: 27 kwiecień 2017


  WUP

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zamieszcza ponowny protokół z wyboru ofert na prowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, kursu prawa jazdy kat. C, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu „Europejskie Wsparcie Młodych”.

Opublikowano: 11 luty 2017

Pobierz


  WUP

Protokół z wyboru ofert na prowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, kursu prawa jazdy kat. C, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu „Europejskie Wsparcie Młodych”.

Pobierz

Opublikowano: 10 luty 2017


logo1

Protokół z wyboru ofert na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkoleń zawodowych w projekcie „Najtrudniejszy pierwszy krok”.

POBIERZ

Opublikowano: 6 luty 2017r.


  WUP

„Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. B, kursu prawa jazdy kat. C, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu „Europejskie Wsparcie Młodych”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Pobierz

Opublikowano: 3 luty 2017

 

„Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Kursu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej z elementami opiekunki dziecięcej i opieki nad osobami starszymi w projekcie „Europejskie Wsparcie Młodych”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Pobierz

Opublikowano: 2 luty 2017


logo1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkoleń zawodowych w projekcie Najtrudniejszy pierwszy krok, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ

Opublikowano: 1 luty 2017r.


logo1

09.I.2017

Zaproszenie do składania ofert
W związku z realizacją Projektu „Jutro pracuję u siebie!”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert z dnia 09.01.2017 r. na wybór trenerów i doradców, którzy przeprowadzą usługi z następującego zakresu:

- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ABC przedsiębiorczości,
- Doradztwo grupowe podstawowe,
- Doradztwo indywidualne podstawowe,
- Doradztwo specjalistyczne.

Procedura prowadzona jest na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Projekt „Jutro pracuje u siebie!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet V. Zatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

 zip icon

pliki do pobrania

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje, że dokumenty rekrutacyjne dla uczestników (Regulamin rekrutacji i Formularz rekrutacji) znajdują się na stronie na stronie internetowej projektu: http://www.zdz.slupsk.pl/pl/jutro-pracuje-u-siebie


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przesyła zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu „Europejskie Wsparcie Młodych”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ikona pdf2


Protokół z wyboru ofert na przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego i coachingu w ramach projektu „Europejskie Wsparcie Młodych"

ikona pdf2

 


W związku z realizacją Projektu „Europejskie Wsparcie Młodych”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert z dnia 30.11.2016 r. na przeprowadzenie usług z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020

POBIERZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  :

ikona pdf2