Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


OPIEKA I OCHRONA ZDROWIA

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.