Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

FILTRY MAGNETYCZNE  FMA 1

Filtr magnetyczny typ FMA1 służy do oczyszczania chłodziw obróbkowych z zawartych w nich zanieczyszczeń magnetycznych w postaci wiórów, pyłu metalicznego itp. Filtr przeznaczony jest głównie do pracy w układach chłodziwowych takich obrabiarek, jak: szlifierki, dogładzarki, wiórkarki, małe obrabiarki do kół zębatych i innych obróbkach gdzie powstają drobne wióry. (więcej)

 


FILTRY BIBUŁOWO-MAGNETYCZNE

Filtry magnetyczno-bibułowe przeznaczone są do czyszczenia wszelkiego rodzaju cieczy i chłodziw z zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych o temperaturze nie przekraczającej 70 stopni Celsjusza i lepkości 30 Cst. (więcej)

 


AGREGATY FILTRUJĄCE (CEGIELSKI, ELBLĄG, ELBLĄG 2)

Kompletnie wyposażony agregat przeznaczony jest do filtracji emulsji i innych cieczy obróbkowych z zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych. Wyposażenie agregatu tj. rodzaje zainstalowanych filtrów, ich ilość, rozmieszczenie, rodzaje pomp tłocznych do przefiltrowanej cieczy, pojemność i wymiary gabarytowe zbiornika głównego oraz inne parametry techniczne mogą być dobierane indywidualnie wg ustaleń z użytkownikiem agregatu. (więcej)


PŁYNOWSKAZ

Płynowskaz służy do pomiaru poziomu wody, paliwa i olejów w zbiornikach bezciśnieniowych lub instalacjach i stosowane są na statkach wodnych. Wyroby produkowane są według normy  PN-W-33058 (więcej)


STÓŁ SPAWALNICZY

Stół spawalniczy typu SS-1 z wentylatorem wyciągowym przeznaczony jest do wykonywania prac spawalniczych metodą elektryczną i gazową. Konstrukcja stołu umożliwia również wykonywanie na nim innych prac, podczas których występują gazy i pyły np. klejenia , lutowania itp. Stoły spawalnicze produkowane są w wersjach morskich i pozostałych. (więcej)