Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27