Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

loga

Uaktualniona Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” III edycja

Pobierz