Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

loga

 Poniżej zamieszczamy uaktualniony Regulamin przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pobierz