Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

loga

Uaktualniona lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej - III edycja

Pobierz