Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

loga

Protokół z wyboru ofert na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkoleń zawodowych w projekcie „Najtrudniejszy pierwszy krok”.

POBIERZ

Opublikowano: 6 luty 2017r.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkoleń zawodowych w projekcie Najtrudniejszy pierwszy krok, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

POBIERZ

 loga

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok” .

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego lub miasta Słupsk, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych.


Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

Miejsce zamieszkania: powiat słupski lub miasto Słupsk,
Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo (III profil pomocy)
Status materialny: osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, których dochód nie przekracza 951,00 zł na osobę(w przypadku osoby samotnie gospodarującej), lub 771 zł na osobę mającą rodzinę.
Miejsca w projekcie: przewidziano udział 33 kobiet i 33 mężczyzn
Niepełnosprawność: w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
- doradztwo zawodowe – 3h
- poradnictwo psychologiczne – 2h
- poradnictwo prawne – minimum 1 spotkanie indywidualne z prawnikiem
- pośrednictwo pracy – minimum 2h spotkań z pośrednikiem pracy
Wsparcie grupowe
- integracja społeczna i animacja środowiskowa
- rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
- techniki aktywnego poszukiwania pracy
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie 5 miesięcznych staży zawodowych – dostosowany pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1200,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 884 831 999 lub 733 764 222 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
UL. SZCZECIŃSKA 57
76-200 SŁUPSK

lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.