Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

MPRiPS1

 

 

Celem głównym projektu jest zdobywanie i doskonalenie przez 60 osób młodych do 29 roku życia, mieszkańców powiatu słupskiego i miasta Słupska umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Uczestnicy poprzez kompleksową aktywizację edukacyjną oraz uczestnictwo w organizacjach pozarządowych na rzecz wspólnot lokalnych a także wolontariat w okresie od maja 2019 do marca 2021 r. podniosą kompetencje społeczna przydatne na rynku pracy. Projekt będzie wspierał osoby młode, głównie osoby dotąd były mało lub nieaktywne te, które wymagają indywidualnego wsparcia. Projekt zakłada aktywizację i rozwijanie umiejętności społecznych przez uczestników poprzez szkolenia edukacyjne (w oparciu o bezpośredni kontakt z prowadzącym, platformę edukacyjną i wsparcie mentorów), wypracowanie i realizację inicjatyw społecznych, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, uczestnictwo w organizacjach pozarządowych i wolontariat.

  

Program szkolenia podstawoego z zakresu wolontariatu i animacji

Pobierz 

Harmonogram wsparcia

Pobierz

Opublikowano: 20-05-2020