Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

logo szkoleniazawodowe

W związku z realizacją Projektu pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

1. Warsztaty kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych

 pobierz

 

2. Warsztaty nauki planowania udanego życia

pobierz

logo szkoleniazawodowe

W związku z realizacją Projektu pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:


1. Warsztaty nauki planowania udanego życia- warsztaty racjonalnego gospodarowania zasobami żywnościowymi

2. Nabór specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia kulinarne

logo szkoleniazawodowe

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w postępowaniu:
1.  zapytanie ofertowe nr 12/7.6.RPOWZ/2017 w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia warsztatów nauki planowania udanego życia:
część 1 zamówienia: Jadwiga Sekulska zam. ul. Kosynierów 26, 76-100 Sławno za cenę 3.200,00 zł brutto
część 2 zamówienia: Andrzej Adamkiewicz zam. ul. Wyspiańskiego 8/11, 76-200 Słupsk za cenę 8.000,00 zł brutto
część 3 zamówienia: Aleksandra Makowiecka zam. Wierzchocino 4, 76-2014 Smołdzino za cenę 4.800,00 zł brutto

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” - 100 % .

logo szkoleniazawodowe

W związku z realizacja projektu pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powtórnie zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

1. przeprowadzenie warsztatów nauki udanego życia.

logo szkoleniazawodowe

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w postępowaniu:
1. zapytanie ofertowe nr 11/7.6.RPOWZ/2017 w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia warsztatów kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych:
Ewa Troć, ul. Okrzei 9/29, 76-100 Sławno za cenę 7.000,00 zł brutto

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” - 100 % .

 

logo szkoleniazawodowe

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zajęć i wsparcia w Placówkach Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy  Postomino w ramach realizacji projektu „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w postępowaniu:

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 1/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia z zakresu arteterapii:

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 2/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia z zakresu socjoterapii:

Ewa Troć, ul. Okrzei 9/28, 76-100 Sławno

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 3/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia kulinarne:

Andrzej Adamkiewicz Restauracja Szafran ul. Gdańska 1, 76-200 Słupsk

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 4/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia z zakresu muzykoterapii:

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 5/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia sportowe:

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 6/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia artystyczne:

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 7/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia taneczne:

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 8/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia teatralne:

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 9/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia z zakresu mediacji rodzinnej:

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 10/7.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- zajęcia z doradztwa prawnego:

Danuta Kudźma, ul. Sempołowskiej 6c, 76-100 Sławno

Wybrane oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniach ofertowych  i uzyskały najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” - 100 % .

logo szkoleniazawodowe

W związku z realizacją Projektu pn. „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert w następującym zakresie
1. Warsztaty kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych
2. Warsztaty nauki planowania udanego życia

 

logo szkoleniazawodowe

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi  szkoleniowe i doradcze w ramach projektu pn „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji poniższych usług:

1. Przeprowadzenie warsztatów kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych

2. Przeprowadzenie warsztatów nauki planowania udanego życia

 

 

logo szkoleniazawodowe

 

W ramach realizacji programu Punktów Pomocy Dziecku i Rodzinie prowadzonych w ramach projektu „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzone będą działania zmierzające do przywrócenia rodzinie wiary we własne możliwości oraz nauczenie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów.

Celem takich działań jest przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, odbudowanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny wobec dzieci, wspieranie integracji rodziny i więzi uczuciowych w rodzinie. Ważnym zadaniem jest także pomoc w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w rodzinie oraz neutralizowanie patogennego oddziaływania rodziny na dzieci, a także pomoc w integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym.

Efektywna praca z rodziną musi być stała, regularna i intensywna oraz musi dotyczyć ważnych dla niej problemów; wyłącznie tych spraw, na których rozważanie jest ona gotowa. W pracy z rodziną wieloproblemową ważne jest założenie etapów pomocy począwszy od pomocy w rozwiązaniu podstawowych spraw socjalnych, następnie emocjonalnych i partnerskich, a dopiero wówczas wychowawczych. W tym celu w Punktach Pomocy Dziecku i Rodzinie w Kaninie i Królewie od miesiąca czerwca prowadzone jest doradztwo mediatora rodzinnego. Dyżur prowadzony jest raz w miesiącu w każdym z Punktów w wymiarze 4 godzin.

W ramach wsparcia udzielanego rodzinom w ramach projektu realizowane  będą warsztaty kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych. Celem warsztatów będzie zwiększenie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie, tworzenia planów na przyszłość, zmniejszenie izolacji społecznej, wzrost samodzielności w działaniu, wzrost poczucia bezpieczeństwa, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
warsztaty kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych


Okres realizacji zajęć Kanin Królewo
07.08.2017-21.08.2017 14-19 warsztaty kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych
22.08.2017-01.09.2017 14-19 warsztaty kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych

 

W okresie listopad-grudzień 2017 roku odbywać się zajęcia w ramach największego bloku warsztatowego- „Warsztaty planowania udanego życia”. W ramach bloku w każdym z Punktów Pomocy Dziecku i Rodzinie odbędzie się 50 godzin zajęć z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, którego celem będzie określanie stopnia ważności potrzeb, nauka umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, nauka planowania i monitorowania wydatków, nauka zaspokojenie potrzeb własnym sumptem, zwłaszcza przez możliwość osiągania własnych dochodów, 50 godzin zajęć z zakresu racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami żywnościowymi, którego celem będzie nauka  umiejętności przygotowywania potraw z posiadanych produktów żywnościowych (warsztaty kulinarne), ekonomia w lodówce- jak kupować i nie marnować, przygotowanie uroczystości okolicznościowych (obiad niedzielny, śniadanie wielkanocne, wigilia, urodziny dziecka, I Komunia), dekorowanie stołów oraz 50 godzin warsztatów nauki dnia codziennego, w tym:

-        trening funkcjonowania w codziennym życiu:  trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

-        trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,

-        trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,

-        pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

-        pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
warsztaty nauki planowania udanego życia

Okres realizacji zajęć Kanin Królewo
04.09.2017-15.09.2017 14-19 Warsztaty nauki planowania udanego życia- racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi
18.09.2017-29.09.2017 14-19 Warsztaty nauki planowania udanego życia- racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi
02.10.2017-13.10.2017 14-19 Warsztaty nauki planowania udanego życia- racjonalne gospodarowanie środkami żywnościowymi
17.10.2017-30.10.2017 14-19 Warsztaty nauki planowania udanego życia- racjonalne gospodarowanie środkami żywnościowymi
06.11.2017-17.11.2017 14-19 Warsztaty nauki planowania udanego życia- warsztaty nauki dnia codziennego
20.11.2017-30.11.2017 14-19 Warsztaty nauki planowania udanego życia- warsztaty nauki dnia codziennego

 

 

 

logo szkoleniazawodowe

 

Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Kaninie i Królewie są to placówki wsparcia dziennego Gminy Postomino, które funkcjonuje w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie. Działalność placówek współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn.„Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” , Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, 7.6  Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  Regionalny  Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Sławnie.

Do podstawowych zadań placówek wsparcia dziennego należy w szczególności:
-    analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
-    wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
-    rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
-    podniesienie świadomości w zakresie planowanie oraz funkcjonowania rodziny,
-    pomoc w integracji rodziny,
-    przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
-    dążenie do reintegracji rodziny.

W Punktach Pomocy Dziecku i Rodzinie  zrealizowane są m.in. zajęcia:

-        socjoterapeutyczne,

-        kulinarne,

-        sportowe,

-        arteterapia,

-        artystyczne,

-        teatralne,

-        muzykoterapia.

HARMONOGRAM WSPARCIA NA LIPIEC 2017

Dzień miesiąca Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Kaninie Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Królewie
LIPIEC
04.07.2017 14-18 zajęcia kulinarne
05.07.2017 15-19 socjoterapia
11.07.2017 14.30 – 16.30 muzykoterapia 15-19 socjoterapia
17-19 muzykoterapia
17.07.2017 14-18 zajęcia kulinarne
18.07.2017 15 – 17 Arteterapia
17 – 18 zajęcia sportowe

14 – 18  Mediacje

18 – 19 zajęcia artystyczne

19.07.2017 15-19 dyżur radcy prawnego
21.07.2017

14 – 18 Mediacje

17 – 18 zajęcia artystyczne

15 – 17 Arteterapia
17 – 18 zajęcia sportowe
24.07.2017

15-19  dyżur radcy prawnego

14.30 – 15.30 zajęcia teatralne

15.30 – 16.30 zajęcia taneczne

17 – 18 zajęcia teatralne

18 – 19  zajęcia taneczne