Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

Agroturystyka
Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o możliwościach rozwoju turystyki wiejskiej osobom, od których decyzji rozwój ten w dużej mierze jest uzależniony. Słuchacze zostaną zaznajomieni z zagadnieniami wstępnymi i podstawowymi warunkami prawno-ekonomicznymi działalności agroturystycznej, zasadami przygotowywania oferty dla przyszłych klientów, nabędą także wiedzę dotyczącą promocji i sprzedaży tejże oferty.

Nordic Walking
Celem kursu jest: zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą aktywności ruchowej; kształtowanie umiejętności prawidłowego chodzenia z kijami, a także kształtowanie umiejętności korzystania z Nordic Walking w celu rekreacji, rehabilitacji bądź sportu
Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby chcącej zaznajomić się z techniką Nordic Walking na poziomie podstawowym. Podczas kursu kładziony jest nacisk na praktykę treningową ukierunkowaną na najbardziej efektywną technikę Nordic Walking.

Pokojowa w obiektach hotelarskich
Szkolenie ma na celu zaznajomienie słuchaczy z ogólnymi wiadomościami dotyczącymi usług hotelarskich, w tym z: zakresem czynności pokojowych; techniką sprzątania; sprzętem i środkami chemicznymi; gospodarką bielizną i praniem rzeczy gości.

Szkolenie kwaterodawców
Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do świadczenia usług noclegowych oraz żywieniowych w wynajmowanych pokojach gościnnych, a także do udzielania podstawowych informacji turystycznych. Słuchacze nabędą m.in. wiadomości z zakresu: organizacji i techniki pracy dot. wynajmu turystom pokoi we własnym domu mieszkalnym; zasad urządzania i wyposażenia pokoi gościnnych; podstawowych przepisów prawnych o świadczonych usługach noclegowych oraz żywieniowych, wybranych zagadnień z organizacji turystyki; zagadnień kultury obsługi turysty; kalkulacji kosztów wynajmu miejsca lub pokoju gościnnego oraz kalkulacji kosztów przyrządzanych prostych posiłków.

Konserwator w domu wczasowym
Nabycie umiejętności wykonywania prac z zakresu napraw i konserwacji instalacji elektrycznych, wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych.