Poniżej do pobrania wniosek na wydanie duplikatu:

pobierz

Wystawianie duplikatu jest odpłatne:
– 100 zł – zaświadczenie ukończenia kursu
– 110 zł – uprawnienia (np. świadectwo URE, książka spawacza)

Duplikat jest wydawany po uiszczeniu opłaty, która należy wpłacić na konto:
PKO BP II o/SŁUPSK
17 1020 4649 0000 7002 0003 5444
z dopiskiem: DUPLIKAT