Poniżej do pobrania wniosek na wydanie duplikatu:

pobierz

Wystawianie duplikatu jest odpłatne:

  • 120,00 zł – zaświadczenie ukończenia kursu
  • 120,00 zł – świadectwo kwalifikacyjne URE
  • 150,00 zł – książeczka spawacza
  • 150,00 zł – certyfikat spawalniczy

Duplikat jest wydawany po uiszczeniu opłaty, która należy wpłacić na konto:
PKO BP II o/SŁUPSK
17 1020 4649 0000 7002 0003 5444
z dopiskiem: DUPLIKAT