Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku otrzymał dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku”!


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku” w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wysokość dofinansowania i jednocześnie jego całkowita wartość wynosi: 269.109,48 zł. Celem projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku” jest zapewnienie wsparcia w zakresie utrzymania płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. W efekcie ma to utrzymać działalność przedsiębiorstwa.