Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powtórnie zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

Warsztaty ruchowe
Pobierz

Administrator  ZDZ

Opublikowano: 31.01.2022    


Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powtórnie zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

Lektorat Języka Angielskiego
Pobierz

Administrator  ZDZ

Opublikowano: 31.01.2022    

 


 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powtórnie zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

Warsztaty nauki planowania udanego życia
Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 03 sierpień 2018


Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze w ramach projektu pn „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji doradztwa zawodowego.

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 21 czerwiec 2018


Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe, warsztatowe i doradcze w ramach projektu pn „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji warsztatów nauki planowania udanego życia:

warsztaty nauki planowania udanego życia

Administrator ZDZ
Opublikowano: 15 marzec 2018


Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe, warsztatowe i doradcze w ramach projektu pn „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji warsztatów wizażu

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 23 luty 2018


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia warsztatów ekologicznych:
1. Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 4.560,00 zł.
2. zapytanie ofertowe nr 5/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia zajęć dla kobiet- jak być skuteczną?
Firma Doradczo-Szkoleniowa COSULTING Julita Orłowska- Szczepańska ul. Doręgowice 61, 89-620 Chojnice za cenę 23.328.00 zł brutto
3. zapytanie ofertowe nr 6/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia warsztatów rękodzieła
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 34.560,00 zł.

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” – 100 %

Administrator ZDZ
Opublikowano: 25 lipiec 2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w postępowaniu:
1. zapytanie ofertowe nr 3/7.1.RPOWZ/2017 w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia warsztatów ekologicznych:
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 17.280,00 zł brutto
2. zapytanie ofertowe nr 4/7.1.RPOWZ/2017 w trybie rozeznania rynku dotyczące przeprowadzenia zajęć ruchowych:
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 17.280,00 zł brutto

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym  i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” – 100 % .

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 25 lipiec 2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w postępowaniu:
1. zapytanie ofertowe nr 2/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego:
Ewa Troć, ul. Okrzei 9/29, 76-100 Sławno za cenę 32.400,00 zł brutto
2. zapytanie ofertowe nr 5/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia zajęć dla kobiet- jak być skuteczną?
Firma Doradczo-Szkoleniowa COSULTING Julita Orłowska- Szczepańska ul. Doręgowice 61, 89-620 Chojnice za cenę 23.328.00 zł brutto
3. zapytanie ofertowe nr 6/7.1.RPOWZ/2017 w trybie konkurencyjności z dnia 06.07.2017 dotyczące przeprowadzenia warsztatów rękodzieła
Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk za cenę 34.560,00 zł.

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” – 100 %

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 21 lipiec 2017


Powtórne zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powtórnie zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

zakup i dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów rękodzieła

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 21 lipiec 2017


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie wsparcia w ramach realizacji projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w postępowaniu:

zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 1/7.1.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- warsztaty prawne:

Danuta Kudźma, ul. Sempołowskiej 6c, 76-100 Sławno

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” – 100 % .

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 17 lipiec 2017


Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku powtórnie zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

1. Przeprowadzenie zajęć ekologicznych
2. Przeprowadzenie zajęć ruchowych

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 13 lipiec 2017


Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku w następującym zakresie:

1. Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów rękodzieła.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 10 lipiec 2017


Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności w następującym zakresie:

1. Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego
2. Przeprowadzenie zajęć dla kobiet- jak być skuteczną?
3. Przeprowadzenie warsztatów rękodzieła

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 06 lipiec 2017


Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert w następującym zakresie:

1. Przeprowadzenie warsztatów prawnych
2. Przeprowadzenie zajęć ekologicznych
3. Przeprowadzenie zajęć ruchowych

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 03 lipiec 2017


Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w ramach projektu pn „Zróbmy to razem- aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji poniższych usług:

1. Przeprowadzenie grupowego doradztwa prawnego,
2. Przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
3. Przeprowadzenie zajęć ekologicznych,
4. Przeprowadzenie zajęć ruchowych,
5. Przeprowadzenie zajęć dla kobiet- jak być skuteczną?
6. Przeprowadzenie warsztatów rękodzieła.

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 02 czerwiec 2017


Informacja o projekcie

Projekt „Zróbmy to razem” zakłada przywrócenie na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w okresie 01.07.2017-30.06.2021 grupę 160 osób zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 główne zadania: realizacja wsparcia w ramach kontraktów socjalnych z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji: instrumenty aktywizacji społecznej w tym praca socjalna, edukacyjnej i zdrowotnej oraz instrumenty aktywizacji zawodowej realizowane przez ZDZ Słupsk- Partner (podmiot wyspecjalizowany we wdrażaniu aktywizacji zawodowej), zasiłków i pomocy w naturze, działań o charakterze środowiskowym oraz wsparcie w ramach Programu Aktywności Lokalnej z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji: instrumenty aktywizacji społecznej w tym środowiskowa praca socjalna, edukacyjnej i zdrowotnej, zasiłków i pomocy w naturze w ramach i działań o charakterze środowiskowym. W ramach realizacji kontraktów socjalnych z obowiązkowym zastosowaniem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym wsparciem zostanie objęta grupa 80 osób- 50 kobiet i 30 mężczyzn (20 osób- 18 miesięcy realizacji projektu) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w III grupie osób tj. oddalonych od rynku pracy, korzystające z POPŻ, w tym 60 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej wsparciem zostanie objęta grupa 80 osób- 50 kobiet i 30 mężczyzn (20 osób- 12 miesięcy realizacji projektu) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w tym bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w I i II grupie osób, korzystające z POPŻ, w większości osoby z obszarów zdegradowanych wykazanych w przygotowywanej obecnie diagnozie Gminnego Programu Rewitalizacji w tym 60 osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. Wsparcie w ramach PAL odbywać się będzie poprzez uruchomienie centrum społecznościowego na bazie świetlicy środowiskowej, jakim będzie Dom Sąsiedzki.

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 02 czerwiec 2017


Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Postomino

 

Administrator ZDZ
Opublikowano: 24 maj 2017