_

Regionalny Punkt Informacyjny NAP Erasmus+

Informujemy, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.
Punkt prowadził będzie swoja działalność pod adresem ul. Szczecińska 57 w Słupsku w każdy czwartek w godzinach 10.00-14.00

_

Realizuj z nami projekty międzynarodowe

_

Perspektywa finansowa 2021-2027

Zobacz załącznik

_

Webinarium pt. „Spotkanie informacyjne Polsko- Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2022”

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Narodowego Korpusu Solidarności Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza na webinarium pt. „Spotkanie informacyjne Polsko- Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2022”

Webinarium odbędzie się 23 lutego 2022r. o godzinie 10:00 na platformie online Teams.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o komputerowe wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres:

lyczko-schmidt@zdz.slupsk.pl do 21 lutego 2022r. do godziny 15:00.

W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online.

Organizator:
Regionalny Punkt Informacyjny
Narodowej Agencji Programu Erasmus+  i Narodowego Korpusu Solidarności
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk
tel. 662 186 237
e-mail: lyczko-schmidt@zdz.slupsk.pl

Załączniki:

Program Spotkania

Formularz Zgłoszeniowy

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje w dniu 2.02.2022 g. 14.00 webinarium informacyjne na temat możliwości realizowania projektów krótkoterminowych mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe w programie Erasmus+ 2021-2027 (KA122). Projekty te są propozycją dla organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w realizacji projektów mobilności zagranicznych lub chcą realizować projekty w ograniczonej skali. Podczas spotkania omówione zostaną zasady wnioskowania i realizowania projektów w Programie Erasmus +, kryteria formalne, uprawnione działania, ogólna charakterystyka akcji oraz zostanie zaprezentowany formularz wniosku i omówione jego poszczególne sekcje. Termin składania wniosków o dofinansowanie tego typu projektów upływa 23 lutego 2022.

UWAGA!
Spotkanie skierowane jest tylko podmiotów, które nie mają Akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe.

Link do ankiety zgłoszeniowej: https://forms.office.com/r/LWZn0NYrEz