Komisja Spawalnicza przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku działa na podstawie licencji nr 368 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – instytucji notyfikowanej (uznanej) w Unii Europejskiej. Licencja dotyczy przeprowadzania egzaminów i uprawniania spawaczy według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa W-14/IS-17, zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606 oraz Dyrektywą 97/23/EWG z 29.05.1997 dotyczącą urządzeń ciśnieniowych.

Posiadana licencja upoważnia ZDZ w Słupsku:

  1. do egzaminowania spawaczy po kursach spawania blach i rur – spoiny pachwinowe i spawania spoin czołowych blach i rur prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
  2. do okresowej weryfikacji spawaczy

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących uprawnień spawalniczych i egzaminowania spawaczy prosimy kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA SPAWACZY  W SŁUPSKU
ul. Szczecińska 57
76-200 Słupsk
Telefon: 577 507 413 lub 59 845 27 27
oks@zdz.slupsk.pl

Komisja Spawalnicza przy ZDZ w Słupsku na podstawie pisemnych wniosków osób zainteresowanych odpłatnie wystawia:

  1. duplikaty Książek Spawacza,
  2. duplikaty Świadectw Kwalifikacyjnych Egzaminów Spawacza (Certyfikatów) utraconych przed terminem upływu ich ważności