Dokumenty rekrutacyjne

Projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” nr RPZP.08.06.00-32-K067/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Formularz zgłoszeniowy
pobierz

Oświadczenie uczestnika
pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 04 kwiecień 2019


Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu

Projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu” nr RPZP.08.06.00-32-K067/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Termin realizacji projektu: 01.04.2019 do 31.03.2020

Celem projektu jest uzupełnienie lub zdobycie przez uczestników nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji w ramach kursy kwalifikacyjnych:
-Spawanie metodą MAG 135
-Prawo jazdy kat C lub CE
-Kucharz
-Kelner/barman
-Operator koparko-ładowarki
-Kierowca/operator wózka jezdniowego

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących lub pracujących na terenie powiatu sławieńskiego- Gmina Postomino, Gmina Malechowo, Gmina Wiejska i Miejska Sławno, Gmina Wiejska i Miejska Darłowo) (zgodnie z K.C.), powyżej 18r.ż., zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz zajmujących się produkcją produktów rolnych)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk, email: zdz@zdz.slupsk.pl, tel. 59 845 27 27 wew. 412 lub 411

Super User
Opublikowano: 04 kwiecień 2019